China - Mission Archive

Launch & Mission Archive
Featured Missions
Resource Pages
Launch & Mission Archive
Photo: CCTV via Weibo
2018

APStar-6C - CZ-3B - May 3, 2018
Zuhai-1 (1xOVS, 4xOHS) - CZ-11 - April 26, 2018
Yaogan-31 - CZ-4C - April 10, 2018
Gaofen 1-02, 03, 04 - CZ-4C - March 31, 2018
Beidou-3 MEO-9/10 - CZ-3B - March 29, 2018
LKW 4 - CZ-2D - March 17, 2018
Beidou-3 MEO-3/4 - CZ-3B - February 12, 2018
Zhangheng-1, Others - CZ-2D - February 2, 2018
Yaogan-30 Group 04 - CZ-2C - January 25, 2018
Jilin-1 07 & 08, Others - CZ-11 - January 19, 2018
LKW 3 - CZ-2D - January 13, 2018
Beidou-3 MEO-7&8 - CZ-3B - January 11, 2018
GaoJing-1 03 & 04 - CZ-2D - January 9, 2018

Photo: Xinhua
Photo: Xinhua
2017

Yaogan-30 Group 03 - CZ-2C - December 25, 2017
LKW-2 - CZ-2D - December 23, 2017
Alcomsat 1 - CZ-3B - December 10, 2017
LKW-1 - CZ-2D - December 3, 2017
Yaogan-30 Group 02 - CZ-2C - November 24, 2017
Jilin 1-04, 05, 06 - CZ-6 - November 21, 2017
Fengyun-3D & HEAD-1 - CZ-4C - November 14, 2017
Beidou-M1 & M2 - CZ-3B - November 5, 2017
VRSS-2 - CZ-2D - October 9, 2017
Yaogan-30 Group 01 - CZ-2C - September 29, 2017
Shijian-18 - CZ-5 - July 2, 2017 (Failure)
Zhongxing-9A - CZ-3B - June 18, 2017 (Partial Failure)
Huiyan HXMT - CZ-4B - June 15, 2017
Tianzhou-1 Cargo Craft - CZ-7 - April 20, 2017
Shijian-13 - CZ-3B - April 12, 2017
Tiankun-1 - KT-2 - March 2, 2017
Jilin 1-03 - KZ-1A - January 9, 2017
TJS-2 - CZ-3B - January 5, 2017

Photo: Weibo via 9ifly.cn
2016

Gaojing 1 & 2 - CZ-2D - December 28, 2016
TanSat - CZ-2D - December 21, 2016
Fengyun-4A - CZ-3B - December 10, 2016
Tianlian 1-04 - CZ-3C - November 22, 2016
Yunhai 1-01 - CZ-2D - November 11, 2016
XPNAV-1 & Others - CZ-11 - November 9, 2016
Long March 5 - Maiden Launch - November 3, 2016
Shenzhou-11 - Crewed Flight to Tiangong-2
Tiangong-2 - China's Second Space Laboratory
Gaofen-10 - CZ-4C - August 31, 2016 (FAILURE)
Quantum Science Sat - CZ-2D - August 15, 2016
Gaofen-3 - CZ-4C - August 9, 2016
Tiantong-1 - CZ-3B - August 5, 2016
Shijian 16-02 - CZ-4B - June 29, 2016
Long March 7 - Maiden Launch - June 25, 2016
Beidou-2 G7 - CZ-3C - June 12, 2016
Ziyuan-3-2 & Aleph-1 - CZ-4B - May 30, 2016
Yaogan-30 - CZ-2D - May 15, 2016
Shijian-10 - CZ-2D - April 5, 2016
Beidou-2 I6 - CZ-3A - March 29, 2016
Beidou-M3-S - CZ-3C - February 1, 2016
Belintersat-1 - CZ-3B - January 15, 2016

Photo: Xinhua
2015

Wukong (DAMPE) - CZ-2D - December 17, 2015
ChinaSat-1C - CZ-3B - December 9, 2015
Yaogan 29 - CZ-4C - November 26, 2015
LaoSat-1 - CZ-3B - November 20, 2015
Yaogan-28 - CZ-4B - November 8, 2015
ChinaSat-2C - CZ-3B - November 3, 2015
Tianhui-1C - CZ-2D - October 26, 2015
APStar-9 - CZ-3B - October 16, 2015
Jilin-1 (4 Satellites) - CZ-2D - October 7, 2015
Beidou-3 I2 - CZ-3B - September 29, 2015
Debut Launch of Long March 11 - September 25, 2015
First Flight of Long March 6 - September 19, 2015
Gaofen-9 - CZ-2D - September 14, 2015
TJSSW-1 - CZ-3B - September 12, 2015
Yaogan 27 - CZ-4C - August 27, 2015
Beidou-3 M1 & M2 - CZ-3B/YZ-1 - July 25, 2015
Gaofen-8 - CZ-4B - June 26, 2015
Beidou-3 I1 - CZ-3C/YZ-1 - March 30, 2015

Photo: Xinhua
Photo: Xinhua
2014

Fengyun 2G - CZ-3A - December 31, 2014
Yaogan 26 - CZ-4B - December 27, 2014
Yaogan 25 - CZ-4C - December 10, 2014
CBERS-4 - CZ-4B - December 7, 2014
Kuaizhou-2 - Kuaizhou - November 21, 2014
Yaogan 24 - CZ-2D - November 20, 2014
Yaogan 23 - CZ-2C - November 14, 2014
Shijian 11-08 - CZ-2C - October 27, 2014
Chang'e 5 Test Mission - CZ-3C/E - October 23, 2014
Yaogan 22 - CZ-4C - October 20, 2014
Shijian 11-07 - CZ-2C - September 28, 2014
Yaogan 21 & Titantuo-2 - CZ-4B - September 8, 2014
Ling Qiao & CX 1-04 - CZ-2D - September 4, 2014
Gaofen-2, BRITE-PL-2 - CZ-4B - August 19, 2014
Yaogan 20 Launch - CZ-4C - August 9, 2014
Shijian 11-06 - CZ-2C - March 31, 2014

Photo: Xinhua
Photo: Xinhua
2013

Túpac Katari - CZ-3B/E - December 20, 2013
CBERS-3 - CZ-4B - December 9, 2013
Chang'e 3 - CZ-3B - December 1, 2013
Shiyan-5 - CZ-2D - November 25, 2013
Yaogan 19 - CZ-4C - November 20, 2013
Yaogan 18 - CZ-2C - October 29, 2013
Shijian-16 - CZ-4B - October 25, 2013
Kuaizhou-1 - Kuaizhou - September 25, 2013
Fengyun 3C - CZ-4C - September 23, 2013
Yaogan 17 - CZ-4C - September 1, 2013
SJ-15, SY-7 & CX-3 - CZ-4C - July 19, 2013
Shijian 11-05 - CZ-2C - July 15, 2013
Shenzhou 10 - CZ-2F - June 2013
Unidentified Launch - May 13, 2013
ChinaSat-11 - CZ-3B/E - May 1, 2013
Gaofen-1 - CZ-2D - April 26, 2013

Photo: ChinaNews.com
Photo: ChinaNews.com
2012

Göktürk-2 Launch - CZ-2D - December 17, 2012
Chang'e-2 Toutatis Flyby - December 13, 2012
ChinaSat 12 - CZ-3B/E - November 27, 2012
Yaogan 16 Launch - CZ-4C - November 25, 2012
Huanjing 1C Launch - CZ-2C - November 18, 2012
Compass G6 Launch - CZ-3C - October 25, 2012
Shijian 9 A&B Launch - CZ-2C - October 14, 2012
VRSS-1 Launch - CZ-2D - September 29, 2012
Compass M5&M6 Launch - CZ-3B - September 18, 2012
Tianlian 1-3 Launch - CZ-3C - July 25, 2012
Shenzhou 9 - CZ-2F - June 16, 2012
Yaogan-15 Launch - CZ-4C - May 29, 2012
Chinasat-2A - CZ-3B - May 26, 2012
Yaogan-14 Launch - CZ-4B - May 10, 2012
Tianhui 1B Launch - CZ-2D - May 6, 2012
Compass M3&M4 Launch - CZ-3B - April 29, 2012
APSTAR-7 Launch - CZ-3B/E - March 31, 2012
Compass-G5 Launch - CZ-3C - February 24, 2012
Fengyun 2F Launch - CZ-3A - January 13, 2012
Ziyuan-3 Launch - CZ-4B - January 9, 2012

2011

Ziyuan-1 Launch - CZ-4B - December 22, 2011
NigComsat-1R - CZ-3B - December 19, 2011
Yinghuo-1 (Mars Probe) - Zenit-2 - November 8, 2011
Shenzhou 8:
- Launch - October 31, 2011
- Docking - November 2, 2011
- Re-Docking - November 13, 2011
- Landing - November 17, 2011
Tiangong-1 Launch - CZ-2F - September 29, 2011

Featured Missions

tg2-laboratory


jzrf754h8789905
W020140627519993894233

dampe

423352_orig

2971242_orig

3498883_orig

4401449_orig

 

 

 

 


X